Termes i condicions

Si cancel·len amb posterioritat a les 0:00 de la data d'entrada se li carregarà com a penalització el preu d'una nit.

© Hotel Sansi Lleida. Tots els drets reservats.